Recursos

Via Universitària: Accés, condicions d’aprenentatge, expectatives i retorns dels estudis universitaris (2020-2022) (Resum executiu)


Via Universitària: Accés, condicions d’aprenentatge, expectatives i retorns dels estudis universitaris (2020-2022) (Resum executiu)

Oscar Alejandro Baños

Català

2022

En aquesta edició de l'informe Via Universitària (2020-2021) la immersió en el coneixement del perfil de l'estudiantat universitari, les condicions d'estudi i la satisfacció amb la universitat i la docència s'aprofundeix amb la participació de 50.000 estudiants (convertint-se en l'edició amb la mostra més gran). El propòsit d'aquest informe és analitzar els eixos de la vida educativa per fomentar vies d'actuació de la governança universitària per garantir que tots els estudiants puguin aprofitar l'experiència educativa, gaudeixin de les mateixes possibilitats d'accés a l'educació superior i tinguin una bona inserció laboral amb independència de factors com l'origen social o el sexe.

Aquesta base de dades està en fase de proves.

Desenvolupada per estudiants UB a través de la oficina del Gapei. Si teniu qualsevol dubte tècnic, suggeriment o proposta, escriviu-nos al correu gapei@ub.edu .