Recursos

Via Universitària: Accés, condicions d’aprenentatge, expectatives i retorns dels estudis universitaris (2017-2019). (Resum executiu)


Via Universitària: Accés, condicions d’aprenentatge, expectatives i retorns dels estudis universitaris (2017-2019). (Resum executiu)

Ariadna Galiana Moretó

Català

2021

A través de l'informe Via Universitària (2017-2019), ens immergim en el coneixement del perfil dels estudiants, les condicions de vida i d'estudi, la satisfacció amb la docència i la vinculació amb la universitat. L'objectiu és aprofundir en les condicions de vida dels estudiants per tal de millorar les polítiques educatives i garantir que totes les persones tinguin accés a l'educació superior, es formin en l'experiència i tinguin una bona inserció laboral. Els eixos vertebradors de l'informe són: les trajectòries des de l'equitat en l'accés i el transcurs dels estudis, la transformació de la realitat dels estudiants i la qualitat de les metodologies d'ensenyament; des d'on es diluciden els hàbits culturals, les condicions econòmiques, les expectatives, els valors i les creences. Amb més de 40.000 enquestes a estudiants universitaris i la col·laboració interuniversitària de 20 universitats entorn Andorra, les Illes Balears, el País Valencià i Catalunya, Via Universitària es posiciona com una eina exhaustiva i fonamental que dóna resposta a l'equitat, la qualitat del procés d'aprenentatge i la contribució en la participació activa de la societat. A més, l'estudi permet traçar una perspectiva comparada amb la resta d'Europa donat que l'informe Eurostudent analitza els ítems semblants al voltant de 28 països europeus.

Aquesta base de dades està en fase de proves.

Desenvolupada per estudiants UB a través de la oficina del Gapei. Si teniu qualsevol dubte tècnic, suggeriment o proposta, escriviu-nos al correu gapei@ub.edu .