Recursos

Informe de l'enquesta Condicions de Vida i Estudi de l'Estudiantat de la Universitat de Barcelona (CViE-UB)


Informe de l'enquesta Condicions de Vida i Estudi de l'Estudiantat de la Universitat de Barcelona (CViE-UB)

À. Alegre, O. A. Baños, I. Calduch, C. Campos, A. Gili, J. Llanes, Ò. Planells, A. Vallès

Català

2023

El projecte Condicions de Vida i Estudi de l’Estudiantat de la Universitat de Barcelona (CViE-UB) té com a objectiu analitzar les condicions de vida i estudi de l’estudiantat per tal de prendre les decisions oportunes i dissenyar polítiques universitàries d’augment en l’atenció acadèmica i personal adreçada a l’estudiantat, amb una base fonamentada d’informació empírica de la població universitària.

Aquest projecte, dut a terme en el marc de l’Observatori de l’Estudiant del Vicerectorat d’Estudiants i Participació de la Universitat de Barcelona, és fruit d’un procés col·laboratiu en el qual ha participat estudiantat membre de la Xarxa d’Estudiants i Alumni, constituint el grup de treball del projecte CViE-UB, un equip d’experts i expertes de la UB de diversos àmbits disciplinaris (educació, sociologia i psicologia), que formen part d’aquest projecte, i el Consell Assessor.

El CViE-UB s’ha inspirat tant en iniciatives prèvies tant a escala internacional, europea i estatal1 , com en altres projectes de l’Observatori de l’Estudiant, 2 i n’ha fet una adaptació a l’àmbit institucional. A la vegada, pretén donar resposta a les circumstàncies específiques derivades de la crisi sanitària. El projecte, a més d’adreçar-se a l’estudiantat de grau i de màster universitari oficial, inclou el personal investigador predoctoral en formació matriculat als diferents programes de doctorat que ofereix la UB, i l’estudiantat de màsters i postgraus propis.

Així doncs, tots aquests projectes —igual que l’Observatori de l’Estudiant de la UB i, en concret, el projecte CViE-UB— s’alineen amb un dels objectius de l’espai europeu d’educació superior (EEES): avançar cap a una educació de qualitat, inclusiva i equitativa, des d’una perspectiva integral (relativa tant a l’accés com a la trajectòria i els resultats). A mesura que la implantació de l’EEES s’ha fet realitat, s’ha incrementat la necessitat de conèixer els perfils, les característiques i les condicions de vida i d’estudi de l’estudiantat. Les conferències ministerials de Bergen (2005), Londres (2007), Lovaina (2009), Budapest (2010), Bucarest (2012), Erevan (2015), París (2018) i Roma (2020) fan èmfasi en aquesta qüestió. Aquest projecte també s’emmarca en el compromís de la UB amb la responsabilitat social i el desenvolupament sostenible, i s’alinea amb l’objectiu 4 de l’Agenda 2030 (ODS): “Assegurar l’accés equitatiu per a totes les dones i homes a una educació assequible, de qualitat, tècnica, vocacional i terciària, incloent-hi la universitat”.

En aquest sentit, l’Observatori de l’Estudiant de la UB es defineix com una via de participació de l’estudiantat per al debat, la discussió, la reflexió i l’elaboració d’estudis relatius a la vida universitària de l’estudiantat en un espai d’aprenentatge no formal, per facilitar el disseny de polítiques universitàries que promoguin la dimensió social, la inclusió, l’excel·lència i l’equitat participativa. L’estudiantat té un paper central com a motor d’idees i en l’elaboració d’estudis del seu àmbit.

En aquest marc, el projecte CViE-UB representa una iniciativa innovadora i necessària atès el context postpandèmia actual, que mostra clares diferències respecte del context prepandèmia i que fa imprescindible conèixer la nova realitat de l’estudiantat en aquest nou escenari, per tal d’articular accions polítiques que donin resposta a les seves necessitats i demandes, en la mesura del possible, tant pel que fa al context actual com de cara al futur.

UB

Aquesta base de dades està en fase de proves.

Desenvolupada per estudiants UB a través de la oficina del Gapei. Si teniu qualsevol dubte tècnic, suggeriment o proposta, escriviu-nos al correu gapei@ub.edu .