Recursos

Resum executiu de l'enquesta Condicions de Vida i Estudi de l'Estudiantat de la Universitat de Barcelona (CViE-UB)


Resum executiu de l'enquesta Condicions de Vida i Estudi de l'Estudiantat de la Universitat de Barcelona (CViE-UB)

À. Alegre, O. A. Baños, I. Calduch, C. Campos, A. Gili, J. Llanes, Ò. Planells, A. Vallès

Català

2023

Aquest resum executiu presenta els resultats principals de l’enquesta de Condicions de Vida i Estudi de l’estudiantat de la Universitat de Barcelona (CViE-UB), distribuïda a l’estudiantat de grau, màster universitari oficial, màster i postgrau propi, i doctorat durant el febrer de 2022 per l’Observatori de l’Estudiant.

CViE-UB 2022 és la primera edició de l’enquesta i té com a objectiu analitzar les condicions de vida i estudi de l’estudiantat per tal de prendre les decisions oportunes i dissenyar polítiques universitàries d’augment en l’atenció acadèmica i personal adreçada a l’estudiantat, sota una base fonamentada d’informació empírica de la població universitària.

L’enquesta inclou els blocs temàtics següents: 1) situació actual, 2) vida universitària (condicions de vida i condicions d’estudi), 3) expectatives i valoració de l’experiència universitària, 4) pertinença, compromís i participació, 5) salut i hàbits saludables, i 6) dades sociodemogràfiques. Es va recollir una mostra de 3326 participants.

UB

Aquesta base de dades està en fase de proves.

Desenvolupada per estudiants UB a través de la oficina del Gapei. Si teniu qualsevol dubte tècnic, suggeriment o proposta, escriviu-nos al correu gapei@ub.edu .