Recursos

Professorat novell: competències docents a l’inici de l’exercici professional


Professorat novell: competències docents a l’inici de l’exercici professional

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Català

2017

Són diversos els informes que estudien les competències dels docents, tant en l'àmbit internacional com nacional. Els resultats evidencien de manera reiterada una preocupació sobre la formació del professorat d’educació infantil i primària, i d’educació secundària. En el nostre país, les diferències entre la formació inicial d'ambdues són evidents: el model simultani o concurrent en la formació del professorat d’infantil i primària i el model consecutiu en la formació del professorat de secundària. Això posa de manifest una opció pedagògica amb implicacions de partida importants en el debat competencial, ja que suposa “integrar” versus “diferenciar”, en el temps i l’espai formatiu, l’adquisició de les competències dels futurs mestres.

L’objectiu d’aquest estudi no és altre que presentar una anàlisi complementària a la qual ja ha realitzat l’AQU en els seus informes amb el propòsit d’aprofundir sobre les percepcions competencials diferencials en funció del nivell educatiu. A més, s’intenta trobar coincidències entre les perspectives pròpies dels graduats recents (egopercepció) i dels seus ocupadors, els centres educatius (sociopercepció).

Catalunya

Aquesta base de dades està en fase de proves.

Desenvolupada per estudiants UB a través de la oficina del Gapei. Si teniu qualsevol dubte tècnic, suggeriment o proposta, escriviu-nos al correu gapei@ub.edu .