Recursos

Opcions per filtrar

Informe d'Inserció Social i Laboral
Oscar Planells, Juan Llanes, Lídia Laza, Daniela Rojas
2019
     
UB
Informe sobre inserción profesional de los doctores de la Universidad de Barcelona ...
Lidia Daza, Daniel Bernal, Daniela Rojas, Juan Llanes
2019
     
UB
La inserción académica de los alumnos del Curso de Orientación Universitaria
Sofía Isus
1993
     
UB
Desarrollo de la empleabilidad y gestión personal de la carrera de graduados ...
Llanes Ordóñez, Juan; Figuera gazo, Pilar; Torrado Fonseca, Mercedes
2017
     
UB
Inserció laboral i empleabilitat en el marc de l'Espai Europeu d'Educació ...
Ventura Blanco J., Martínez Olmo F.
2007
     
UB
Sobre  la empleabilidad de los graduados universitarios en Cataluña: del ...
Prades Nebot, A.; Rodríguez Espinar, S.
2010
     
UB
El diagnóstico en la transición de los estudiantes al mercado laboral.
Donoso, Trinidad; Figuera, Pilar
2001
     
UB
Las demandas sociales y el mercado laboral ante la integración europea del ...
Rodríguez, Maria Luisa
2005
     
UB
Les diplomades i els diplomats en Educació Social a la Universitat de Barcelona: ...
Freixa Niella, M.; TorradoFonseca, M.; Dorio Alcaraz, I.; Pelfort Homs, E.
2012
     
UB
Mercat laboral dels professionals de la informació: evolució de l'oferta ...
Abadal, E.; Borrego, A.; Pérez, R.
Facultat de Biblioteconomia i Documentació - UB
2012
     
UB
Inserció laboral dels titulats en Biblioteconomia i Documentació per la Universitat ...
Borrego, A.; Comalat, M.; Estivill, A.
2010
     
UB
Inserción profesional y laboral de la carrera de los titulados en Pedagogía
Juan Llanes Ordóñez
2015
     
UB
Merco - Universitat de Barcelona
MERCO, Monitor Empresarial de Reputación Corporativa
2017
     
UB
Insertion AU travail des docteurs de l’Université de Barcelona
Juan Llanes, Lidia Daza, Antonio Granados,Carlos Vilche y Carlos Jiménez
2017
     
UB
La estadística como instrumento y espacios horizontales para su aprendizaje ...
Bernal, Daniel
2016
     
UB
Informe d’Inserció Social i Laboral
Guillermo Blasco Jiménez, Jennifer Cruzado Rangel, Juan Llanes Ordóñez
Observatori de l'Estudiant
2014
     
UB
Libro Verde de la empleabilidad de los titulados universitarios de la Comunitat ...
Navarro de Peralta, J.; Ginés-Mora, J; Carot, J.M.; Eduardo, L.; Peiró, J.M; Michavila, F.; Parellada, M.; Coba, E.; Perán, R.
2012
     
UB
Programas de cooperación universitária en el marco del desarrollo de la carrera ...
Figuera, P.
2002
     
UB
La orientación profesional: Su papel en la cualificación y desarrollo de ...
Echeverría, B.
1995
     
UB
“Análisis de las salidas profesionales del pedagogo, desde la perspectiva ...
Llanes Ordóñez, J.
2013
     
UB
Orientación Profesional y transiciones en un mundo global: Innovaciones en ...
Figuera, P. (coordinadora)
2013
     
UB

Aquesta base de dades està en fase de proves.

Desenvolupada per estudiants UB a través de la oficina del Gapei. Si teniu qualsevol dubte tècnic, suggeriment o proposta, escriviu-nos al correu gapei@ub.edu .