Recursos

L'abandonament dels estudiants a les universitats catalanes


L'abandonament dels estudiants a les universitats catalanes

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Català

2010

AQU Catalunya, atenent una de les seves funcions d’anàlisi del sistema universitari català, presenta una sèrie d’estudis sobre el rendiment acadèmic duts a terme per diferents equips de la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat Rovira i Virgili com a resultat de la convocatòria pública competitiva que va tenir lloc al seu dia.
Aquests estudis segueixen la línia d’altres treballs elaborats per AQU Catalunya, I l’objectiu dels quals és posar a disposició de la comunitat universitària i de la societat en general una informació sistematitzada, analitzada amb rigor i contextualitzada en el panorama internacional.


Catalunya

Aquesta base de dades està en fase de proves.

Desenvolupada per estudiants UB a través de la oficina del Gapei. Si teniu qualsevol dubte tècnic, suggeriment o proposta, escriviu-nos al correu gapei@ub.edu .