Recursos

Els estudiants universitaris: Perfils i modalitats de vinculació amb l'estudi en la universitat espanyola


Els estudiants universitaris: Perfils i modalitats de vinculació amb l'estudi en la universitat espanyola

Inés Soler Julve

Espanyol

2013

L'objecte de la tesi és estudiar els perfils de la població estudiantil universitària i la millor manera d'abordar-lo no podia ser una altra que donant-los la paraula als protagonistes. Així, en aquest treball s'ha pretès delimitar el fenomen social del "ofici d'estudiant" a la universitat espanyola, aportant una modesta contribució a la sociologia de l'educació superior. Aquesta investigació s'emmarca en un context de profundes transformacions en el si de la institució universitària, afectada per l'aplicació de la reforma de l'Espai Europeu d'Educació Superior i l'actual conjuntura de crisi econòmica i social. En una universitat que ha travessat un procés de massificació i ha fet un salt cap a la universalització, amb més de el 40% de la població jove a les seves aules, és indispensable comprendre la naturalesa i l'abast dels canvis que s'han produït en el perfil de l'estudiantat. Aquest creixement numèric no només ha suposat que es superi l'elitisme històric sinó que el model d'estudiant convencional, entès com aquell l'activitat principal és l'estudi, tendeix a perdre protagonisme, deixant pas a una gran diversitat de pautes i perfils. És sabut que l'estudiant clàssic que iniciava els seus estudis universitaris amb la majoria d'edat, dedicava tot el seu temps a això, i acabava un cop obtingut el títol corresponent, és cada vegada menys freqüent. Les sortides professionals per als universitaris es difuminen, diversificant irremeiablement la trajectòria formativa necessària per assolir un determinat lloc de treball. Es busca esbrinar quins canvis s'estan produint en el règim de dedicació a l'estudi: pot distingir entre els que es dediquen a temps complet a l'estudi i els que ho fan a temps parcial compaginant-ho amb altres activitats externes a la universitat, com pot ser una feina remunerada. També es presta especial atenció a les modalitats de vinculació a l'estudi, que se situen entre dos pols d'un compromís més intens o més flexible. El compromís dels estudiants amb els seus estudis es registra mitjançant l'observació de les seves pràctiques d'estudi i dels seus rendiments acadèmics. Així mateix, les expectatives que tenen respecte al seu futur laboral i el temps que tenen pensat seguir estudiant, són de vital importància per a comprendre aquest ofici. S'ha desenvolupat una investigació que compta amb una fase d'exploració molt àmplia, on s'han posat a prova els instruments de recollida d'informació que combinen les tècniques quantitatives i qualitatives. L'Enquesta de Condicions de Vida i Participació dels Estudiants Universitaris (ECoViPEU) ha permès mesurar la magnitud dels fenòmens que caracteritzen la vida de l'estudiantat i les entrevistes en profunditat han afavorit que siguin elles i ells qui dotin de sentit dels elements més destacats de la seva experiència universitària a través d'una lectura subjectiva. Amb les línies d'investigació proposades, el plantejament d'hipòtesis i la metodologia utilitzada, ha estat possible aclarir quins són els principals perfils de la població estudiantil, comprendre com exerceixen l'ofici d'estudiant, quin tipus de vinculació mantenen amb l'estudi i com van a afectar els canvis venidors. S'ha analitzat la dimensió social de l'educació superior en el marc europeu, amb una preocupació política i moral per la igualtat en l'accés, trajectòria i resultats en la Universitat.

Estat espanyol

Aquesta base de dades està en fase de proves.

Desenvolupada per estudiants UB a través de la oficina del Gapei. Si teniu qualsevol dubte tècnic, suggeriment o proposta, escriviu-nos al correu gapei@ub.edu .