Recursos

The University Revolution. Outline of a Processual Theory of Modern Higher Education.


The University Revolution. Outline of a Processual Theory of Modern Higher Education.

Eric Lybeck

Anglès

2021

Poques institucions de la societat moderna són tan significatives com les universitats, però la nostra comprensió històrica i sociològica del paper de l'educació superior no s'ha actualitzat substancialment durant dècades. En revisitar l'aparició i la transformació de l'educació superior des de 1800 utilitzant un nou enfocament processual, aquest llibre reconeix que aquests desenvolupaments han estat tan centrals per a la constitució del món modern com les revolucions industrials i democràtiques. Aquesta nova interpretació del paper de les universitats en la societat contemporània promet reorientar la nostra comprensió de la importància de l'educació superior en el desenvolupament passat i futur de les societats modernes. Per tant, atraurà els estudiosos de les ciències socials i la història amb interessos en la història social i el canvi social, l'educació, les professions i les desigualtats.

 Internacional

Aquesta base de dades està en fase de proves.

Desenvolupada per estudiants UB a través de la oficina del Gapei. Si teniu qualsevol dubte tècnic, suggeriment o proposta, escriviu-nos al correu gapei@ub.edu .