Recursos

Via Universitària II: Accés, condicions d’aprenentatge, expectatives i retorns dels estudis universitaris (2017-2019)


Via Universitària II: Accés, condicions d’aprenentatge, expectatives i retorns dels estudis universitaris (2017-2019)

Xarxa Vives

Català

2019

Com és l’estudiantat d’avui en dia? Per què va triar la carrera, compagina estudis i feina, quina dedicació té als estudis, com els finança, com valora les metodologies docents i d’avaluació, participa de la vida universitària... i hi ha variables com ara l’origen social i el sexe que influeixen en l’accés a la universitat i en la qualitat de l’experiència universitària. Aquestes i moltes altres preguntes són les que Via Universitària explora i difon. I és que, com assenyalava en la primera edició (2014-2016) d’aquest estudi Antonio Ariño, «al món d’avui, ens semblaria sorprenent que una organització que ofereix serveis directes a un milió i mig de persones i indirectes al conjunt de la societat desconegués les característiques principals dels destinataris d’aquests serveis» (2016:23).

Via Universitària és un estudi que té com a objectiu conèixer el perfil de l’estudiantat universitari, les condicions d’estudi i la satisfacció que té amb la universitat i la docència. L’enquesta al col·lectiu d’estudiants sobre les seves condicions de vida i la vinculació amb la vida universitària ha d’esdevenir un instrument per establir polítiques d’equitat social i de gènere en el sistema universitari.

L’objectiu final és permetre establir polítiques i actuacions que assegurin que tots els estudiants, procedents de tots els orígens, puguin accedir als estudis d’educació superior, aprofitar-ne l’experiència educativa, finalitzar-los i tenir una bona inserció laboral amb independència de l’origen social, sexe, etc.

La segona edició del programa Via Universitària, tal com il·lustra la figura 1, es duu a terme entre els anys 2017 i 2019.

Catalunya

Aquesta base de dades està en fase de proves.

Desenvolupada per estudiants UB a través de la oficina del Gapei. Si teniu qualsevol dubte tècnic, suggeriment o proposta, escriviu-nos al correu gapei@ub.edu .