Recursos

Via Universitària II (2017-2019): L’estudiantat universitari implicat en la governança


Via Universitària II (2017-2019): L’estudiantat universitari implicat en la governança

Xarxa Vives

Català

2019

«Una anàlisi específica de l’alumnat que assumeix rols de representació en el món universitari».

L’any 2018 es va dur a terme l’enquesta Via Universitària, la segona edició d’aquesta enquesta liderada per la Xarxa Vives d’Universitats amb la direcció tècnica d’AQU Catalunya. Constitueix una de les peces que, juntament amb altres estudis com l’enquesta d’inserció laboral i l’enquesta de satisfacció de titulats recents coordinades per AQU Catalunya, conforma un corpus d’evidències imprescindible i valuós per a l’avaluació de la qualitat universitària i per a l’orientació de les polítiques educatives.

L’estudi Via Universitària es dirigeix a l’alumnat matriculat en estudis universitaris de grau i màster de 20 universitats de la Xarxa Vives, i permet obtenir diferents indicadors relacionats amb el seu pas per la universitat. Alguns d’aquests indicadors estan relacionats amb la participació de l’alumnat en òrgans de govern i de participació estudiantil.

L’estudiant és probablement l’agent clau en el sistema universitari i, com a tal, dels més analitzats. No obstant això, aquest pes no sempre es correspon amb l’atenció que se’ls ofereix en aquests processos. Per aquest motiu vam creure essencial realitzar una anàlisi específica de l’alumnat que assumeix rols de representació en el món universitari, com a forma de visibilització de la seva tasca i per agrair la seva participació en l’impuls i el bon funcionament d’aquest estudi.

Per representants estudiantils hem volgut mostrar tant aquelles persones que participen en òrgans de govern formals de la universitat, com aquelles que participen en espais més informals d’auto-organització estudiantil. Ambdues formes indubtablement incideixen en la governança del sistema universitari, plantejant debats, avançant en la política universitària i contribuint en la integració social en la universitat. Catalunya

Aquesta base de dades està en fase de proves.

Desenvolupada per estudiants UB a través de la oficina del Gapei. Si teniu qualsevol dubte tècnic, suggeriment o proposta, escriviu-nos al correu gapei@ub.edu .